Главная Изменения в расписании  
Приветствую Вас, Гость

КОЛЕДЖ ЛУГАНСЬКОГО УНИВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ВАРІАНТ №2015-00
(ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ВАРІАНТ)  

Прочитайте текст і виконайте завдання 1–7. 

(1)Слухав, як далеко, на ливаді, співають дівчата. (2)Пісня ледве мріє в мороці ночі, вона наче чар. (3)Летить на незримих крилах, пролітає крізь тебе, залишається в тобі. (4)Думав, що й пісня наша така ж м’яка і сумовита. (5)Мабуть, ніде в світі немає більше таких пісень, і вже тільки заради них варто народитися в цьому краї. (6)Нез’ясненна туга сповиває мене, якесь провіщення торкнулося мого серця і я розхвилювався.

1.  У прямому значенні вжито в тексті виділене слово
    1  пісня   мріє в мороці ночі
    2  пісня наша така ж м’яка
    3   провіщення торкнулося
    4  я розхвилювався

2.   Вислів я розхвилювався  в  шостому реченні можна замінити фразеологізмом
    1  брати за душу
    2  брати за барки
    3  не чути під собою ніг
    4  пускати сльози

3.   Частку виділено у словосполученні з тексту
    1  слухав, як далеко
    2  вона наче чар
    3  вже тільки заради них
    4  якесь провіщення торкнулося

4. Виберіть слово, у написанні якого допущена орфографічна помилка
    1  ливаді;
    2  незримих;
    3  провіщення;
    4  нез’ясненна.

5. У якому реченні допущена пунктуаційна помилка
    1  першому;
    2  шостому;
    3  третьому;
    4  п’ятому.

6. Вставним словом ускладнене речення
    1  перше;
    2  друге;
    3  четверте;
    4  п’яте.

7. Простим у тексті є речення
    1  перше
    2  друге
    3  третє
    4  четверте

8.  Визначте рядок, у якому в усіх словах звуків більше, ніж букв:
    1  веснянка, гаївка, щедрівка, колядка, тінь;
    2  ясен, клен, тополя, ялинка, смерека;
    3  конвалія, безщитник, яглиця, лілія, ліщина;
    4  короп, сазан, краснопір, щука, окунь.

9.  Позначте рядок, у якому в усіх словах спрощення відбулось і закріпилось на письмі:
    1  чес…ний, виїз…ний, аванпос…ний;
    2  контрас…ний, бряз…нути, умис…ний;
    3  у хус…ці, невіс…чин, віс…ник;
    4  корис…ний, хрус…нути, улес…ливий;

10.  Літеру с треба писати в префіксах усіх слів у рядку
     1   не(з, с)проста, (з, c)формувати, бе(з, с)людний
     2   (з, с)питати, (з, с)підлоба, бе(з, с)силий
     3   (з, с)пресувати, (з, с)сунути, (з, с)хибити
     4   (з, с)хвалити, (з, с)похватитись, (з, с)тихнути

11.  Літеру е треба писати в усіх словах у рядку
      1   мисл..ння, пал..во, п'ят..ро
      2   попередж..ння, учит..ль, промов..стий
      3   ім..на, утвор..ний, міл..на
      4   зв..личений, озелен..ння, зам..сти

12.  М'який знак треба писати в усіх словах у рядку
       1   порт..єра, віз..міть, пул..с
       2   здебіл..шого, слиз..ко, волин..ський
       3   діл..ниця, емал..ований, просиш..
       4   щіл..ний, їдал..ня, інтер..єр

13. Разом пишуться всі слова рядка:
      1  чорно/земний, напів/автомат, на/підпитку;
      2  стодвадцятип’яти/річний, екс/чемпіон, суспільно/необхідний;
      3  лісо/степовий, пів/яблука, більш/менш;
      4  жар/птиця, навчально/виховний, чорно/земний;

14.  Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні
      1  Як/би мені хотілося, щоб літо ніколи не кінчалося.
      2  Про/те, що сьогодні свято, ми дізналися випадково.
      3  Як/би ви встали раніше, то й не запізнилися б.
      4  Станьте за/те дерево, що росте обабіч дороги.

15.  Неправильно побудовано словосполучення 
      1  десять (хвилин) на шосту 
      2  чверть на шосту 
      3  без п’ятнадцяти шість 
      4  пів на шосту 

16. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Чергування приголосних не відбувається в обох словах рядка 
    1    Париж, калмик 
    2    Буг, Чорнухи 
      Перемишль, казах 
       Іртиш, чех 

17. У котрому з поданих речень є означення, виражене дієприкметни¬ко¬вим зворотом?
    1    Світлий промінь пада в садову гущінь. Стелиться від саду по садочку тінь (П.Грабовський).
      На березі хвилястої Десни стояло місто, оповите в сни (М.Рильський).
    3    Грім усе гуркоче, і руда хмара лівим крилом обійма небо (М.Коцюбинський).
      Місяць стояв на небі блискучий, як клинок (Ю.Яновський).

18. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку 
    1   Срібно бриніло чаїне крило біле вітрило за обрій манило.
    2   Сплесне риба чи скрикне сова довго-довго луна не стихає.
    3   Ні таки прекрасний наш народ він і в горі гідність зберігає.
    4   І пахло житом віяв з поля вітер.

19. Назвіть стиль, у якому вживають слова  акумулювати, аналіз, апробація, класифікація, критерій.
    1  Художній стиль.     
    2  Публіцистичний стиль.     
    3  Офіційно-діловий стиль.    
    4  Науковий стиль.

20. У котрому реченні неправильно вжито слово об’єм?
    1  Об’єм повітря збільшується під час нагрівання.
    2  Тіло в об’ємі має 5 кубічних сантиметрів.
    3  Підрахувати об’єм випуску промислової продукції.
    4  Для оптимізації транспортування продукції треба визначити об’єм вагона.